Kinderen nemen graag zwerfboek mee uit sportcomplex

Swalkboeken yn De Fijfskaar yn Sint-Jabik
Het zwerfboekenstation in sportcomplex De Fijfskaar in Sint-Jacobiparochie is een groot succes. Er zijn sinds de opening op 3 oktober vorig jaar al meer dan 750 kinderboeken aan het zwerven gebracht. Niet alleen door kinderen van de lagere scholen uit het dorp, maar ook door kinderen die bijvoorbeeld voor uitwedstrijden in Sint-Jacobiparochie voetballen of kaatsen. Die halen een leesboek uit de boekenkast.
Bovendien zet vrijwilligster Gerry Vakema regelmatig doosjes met boeken op strategische plekken in het dorp, zoals in sportkantines.
Het boekenstation is geen bibliotheek, maar moet kinderen op een laagdrempelige manier bekend maken met boeken.