Minister geeft Alde Fryske Tsjerken professionele status

Minister Jet Bussemaker van Cultuur heeft de Stichting Alde Fryske Tsjerken aangewezen als 'Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud' (POM). Met deze status is er veel minder papierwerk nodig wanneer de stichting subsidies aanvraagt. Ook krijgt Alde Fryske Tsjerken voorrang bij het verdelen van subsidies.
Eerder had Den Haag nog twijfels over de financiële positie van de stichting, omdat er een werkstichting en in steunstichting bestond. Den Haag keek alleen naar de werkstichting, terwijl het geld vooral in de andere stichting zat.
Stichting Alde Fryske Tsjerken heeft uiteindelijk het geld overgeheveld naar de werkstichting en toen was het opgelost.
Veel deskundigen, onder wie architecten, Hûs en Hiem, Bond Heemschut en bestuurders, steunden de aanvraag voor de POM-status ook. Daar is de stichting heel blij mee. Alde Fryske Tsjerken werkt met enkele mensen in loondienst (3,2 fte) en ruim 250 vrijwilligers. De stichting houdt 45 kerken in stand.