Franekeradeel wil 120.000 euro in CH2018 steken

Gemeentehûs Frjentsjerteradiel
Franekeradeel stelt 120.000 euro beschikbaar voor Culturele Hoofdstad 2018. Het geld is bedoeld voor initiatieven in de eigen gemeente. Franekeradeel denkt dat Culturele Hoofdstad ook kansen biedt voor de eigen gemeente op het gebied van toerisme en recreatie.
Daarbij denkt het college van B. en W. aan de diverse musea, de Korenbeurs, de PC en het Planetarium. Ook zijn diverse projecten van Culturele Hoofdstad, zoals Eleven Fountains, direct met Franeker verbonden. In februari mag de gemeenteraad zich nog uitspreken over de subsidie.