It Fryske Gea wil gehele Waddenkust vooruithelpen

It Fryske Gea heeft nieuwe plannen gepresenteerd om de gehele Waddenkust te helpen en niet alleen de natuur. Zo willen ze boeren toestaan om achter de dijk te experimenteren met het verbouwen van zilte gewassen. Verder willen ze kansen pakken op het gebied van kunst, cultuur en recreatie. Dat staat in de nota Zilte Vitaliteit.
De natuurbeheerder wil samenwerken om probelem zoals krimp, verzilting van landbouwgrond en de hoger wordende zeespiegel op te lossen. It Fryske Gea heeft verreweg het grootste gedeelte van het buitendijkse land aan de Waddenkust in beheer.
De natuur mag niet lijden onder de achterdijkse proeven en de andere plannen. It Fryske Gea wil met de nieuwe plannen verantwoordelijkheid nemen voor meer dan alleen de natuur aan de Waddenkust. Eerder zette het Gea ook al in op het beheer van belangrijke cultuurhistorische elementen, zoals de Slachtedyk.