DINGtiid komt op voor rechten van Friestaligen in strafzaken

De Wet Gebruik Friese Taal geeft een Friestalige het recht om Fries te praten in een strafzaak. Dat schrijft het taalorgaan DINGtiid in een advies aan minister Van der Steur van justitie.
Aanleiding van het advies is de gang van zaken in de zogenaamde mestsilozaak van Makkinga. De zaak was eerst ondergebracht bij de rechtbank in Almelo, dus buiten het rechtsgebied Noord-Nederland. Daardoor werd de Friestalige verdachte het recht ontnomen om Fries te praten.
Dingtiid adviseert nu om beleid vast te stellen dat recht doet aan de rechten en belangen van verdachten.