Harlingen blij met uitspraak rechter over bouwplan-Ludinga

De nije wenwyk Ludinga sa't dy yn de bouplannen stiet
De gemeente Harlingen is blij met de uitspraak van de rechter over de zaak-Ludinga. De gemeente en projectontwikkelaar Wopke Klaver staan in de zaak over de nieuwe woonwijk Ludinga bij Harlingen tegenover elkaar. Voor de gemeente is het belangrijk dat de rechter aangegeven heeft dat Harlingen bij nieuwe nieuwbouwplannen binnen de stadsgrenzen niet afhankelijk is van Klaver, maar zelf plannen kan ontwikkelen.
Klaver behoudt wel het recht om als enige te mogen bouwen in Ludinga. Bij andere nieuwbouwplannen in de stad kan de gemeente om Klaver heen.
De rechter heeft bovendien bepaald dat Klaver alle kosten die de gemeente tot dusver heeft gemaakt, moet vergoeden. Hij heeft dat voor een groot deel al gedaan.
Wethouder Harry Boon van Harlingen wil de strijdbijl met Klaver nu graag begraven. Klaver heeft aangegeven hoger beroep aan te tekenen tegen de uitspraak. Volgens hem wil de gemeente helemaal van hem af.