Talma State in Heeg moet nieuwbouw mogelijk uitstellen

De sloop en nieuwbouw van Talma State in Heeg wordt mogelijk uitgesteld. Volgens eigenaar Elkien is de bewoners een alternatieve woonplaats aangeboden, maar willen veel mensen in Heeg blijven wonen. Daarvoor was een alternatief bedacht met tijdelijke woonunits, maar dat is te duur.
Elkien zal de bewoners niet dwingen om te verhuizen. Dat betekent dat de sloop voorlopig niet door kan gaan. Pas als het huis helemaal leeg is, worden de sloopplannen doorgezet. Momenteel staat al een deel van Talma State leeg. Er wonen nu nog 24 mensen.