BFVW "zeer teleurgesteld" over besluit gedeputeerde staten

De Bond van Friese Vogelwachten BFVW is zeer teleurgesteld on het beslut van de provincie om dit jaar én de komende jaren geen ontheffing te verlenen voor het meenemen van kievitseieren. Volgens voorzitter Rendert Algra van het BFVW heeft de provincie vooral veel 'tijd verlullemd' sinds de uitspraak van de Raad van State over het eierrapen van vorig jaar.
Gedeputeerde Johannes Kramer ziet volgens eigen woorden op dit moment geen juridische basis om een ontheffing te verlenen voor het meenemen van eieren. Algra is dat niet met hem eens.
De BFVW pnderzoekt op dit moment of het mogelijk is om het besluit van gedeputeerde staten juridisch aan te vechten met een kort geding. De Bond van Friese Vogelwachten zal dat woensdagavond op een extra ledenvergadering in Wommels bespreken met de achterban. De provincie laat weten graag met de BFVW te willen samenwerken om te bekijken hoe de kievitstand het beste kan worden verbeterd. Tot die tijd mag er wel naar kievitseieren worden gezocht, maar moeten de eieren blijven liggen. De traditie van het eerste kievitsei kan blijven bestaan door de Commissaris van de Koning met laarzen het land in te sturen om het eerste ei op het nest te bekijken. Rendert Algra is nog niet enhousiast over dit idee. "Tradities kun je niet afdwingen. Het giet ons om de traditie van het eierrapen én de nazorg."