Gedeputeerde Staten: dit jaar geen ontheffing voor eierrapen

Gedeputeerde Staten van Fryslân geeft dit jaar definitief geen ontheffing voor het meenemen van kievitseieren uit het land. De eieren mogen wel worden gezocht, maar niet worden meegenomen. Gedeputeerde Johannes Kramer ziet onvoldoende juridische mogelijkheden om zo'n ontheffing door de Raad van State te krijgen.
Voor de langere termijn wil de provincie graag in samenwerking met de Friese vogelwachten bereiken dat de kievitstand structureel beter wordt. Als dat doel is bereikt, kan in de toekomst mogelijk wel ontheffing gegeven worden voor het meenemen van kievitseieren.
Gedeputeerde Staten wil de situatie met de kievitstand over een aantal jaren opnieuw bekijken. De traditie van het eerste kievitsei vinden en aangeven bij de provincie kan wel doorgaan. Commissaris van de Koning John Jorritsma komt dan naar de vindplaats toe om het ei te bekijken, maar zal het niet lotteren omdat het niet uit het nest gehaald mag worden.