Ids Hellinga wordt opvolger fan Johannes Westra bij de PC

Ids Hellinga uit Franeker wordt in de toekomst de nieuwe voorzitter van de Koninklijke Permanente Commissie, oftewel de PC. Hij wordt als zesde lid toegelaten tot de PC. Hellinga zal de komende maanden ingewerkt worden, en neemt na de PC van 3 augustus van dit jaar het voorzitterschap over van Johannes Westra, die dit jaar 70 wordt.
Ids Hellinga is 48 jaar en heeft een opleiding genetica gedaan aan de Universiteit Wageningen. Hij is ook directeur van het Fries Paardenstamboek.