Leeuwarder bedrijf ontwikkelt nieuwe golfplatenmachine

Het Friese bedrijf Mannen van Staal heeft in samenwerking met het bedrijf Bucon een nieuwe golfplatenmachine ontwikkeld. Het gaat om een machine die golfplaten maakt waar bijvoorbeeld silo's, watertanks of zelf noodhuizen mee gebouwd kunnen worden. Wereldwijs zijn er maar drie bedrijven die op deze wijze golfplaten kan produceren.
De samenwerking tussen Bucon en Mannen van Staal heeft een nieuwe bedrijfsnaam opgeleverd: Dutch Steel Profile. De productie zal vooralsnog alleen in Leeuwarden plaatsvinden. Het bedrijf heeft zelfs al een miljoenenopdracht uit Ghana binnen.
De provincie Fryslân stelt een bedrag van een half miljoen euro beschikbaar voor het in de markt zetten van de nieuwe uitvinding.
De machine walst in dikker staal en met een hogere snelheid een profiel in het staal waardoor er een golfplaat ontstaat. Waarschijnlijk zal het extra werk dat de uitvinding met zich meebrengt veel werkgelegenheid opleveren.