Gezocht: Kaasmakers voor 'Griene Tsiis Contest'

© crossofthedutchman.com
Welke Friese kaasmaker maakt de beste groene kaas? Om dat te bepalen, organiseert locatietheatergezelschap PeerGrouP een kaaswedstrijd. Deelnemers moeten een originele groene kaas maken, naar aanleiding van de beroemde uitspraak van Grutte Pier: "Bûter, brea en griene tsiis, wa't dat net sizze kin, is gjin oprjochte Fries."
De wedstrijd wordt georganiseerd in het kader van de grote openluchtvoorstelling Grutte Pier De Misje, die het gezelschap deze zomer gaat spelen in Kimswerd. In dat dorp is Grutte Pier geboren.
Grutte Pier-familiedag
De jury, die bestaat uit kaaskenners, culinaire meesters en een bekende nakomeling van Grutte Pier, zal op de Grutte Pier-familiedag bepalen welke kaas het beste is.
De familiedag wordt georganiseerd voor alle nakomelingen van Grutte Pier die zijn gevonden in het stamboomonderzoek van het Fries Archief Tresoar met de PeerGrouP. Naar verwachting zullen er zo'n 1.000 nazaten komen. De familiedag is op zondag 19 juni. Dan is het vaderdag.