Proef: Veehouders vervangen medicijnen door kruiden voor vee

Steeds meer veehouders krijgen belangstelling voor het toedienen van kruiden in plaats van medicijnen om het vee gezond te houden. Door de kruiden kunnen boeren het gebruik van antibiotica terugbrengen en dat is beter voor koe en mens, zeggen de woordvoerders van het netwerk 'Vooruit met het kruid'.
Dinsdagmiddag is in Velp een symposium over kruiden in de veehouderij bij hogeschool Van Hall-Larenstein. Volgens lector duurzame veehouderij Wiepk Voskamp is de belangstelling voor dit symposium groot.
Proefproject in Fryslân
De hogeschool wil ook starten met een proefproject in Fryslân om zo wetenschappelijk aan te tonen dat kruiden bij het bestrijden van sommige kwalen bij het vee net zo goed kunnen werken als traditionele medicijnen.
Veehouderij Miedema van Haskerdijken is bereid om zo'n proefproject uit te voeren. Op dit boerenbedrijf wordt sinds 1 januari geen antibiotica meer gebruikt. Volgens veehouder Sjoerd Miedema bieden kruiden een goed alternatief voor veel veeziekten. Zo wordt de aandoening mastitis (uierontsteking) bestreden met muntzalf.
Toch kan de keuze voor geen antibiotica betekenen, dat het bedrijf weleens een koe of kalf verliest. Miedema is bezig met het omschakelen naar biologische veehouderij.