Oosterbierum moet verkeersveiliger worden

Easterbierrum moat ferkearsfeiliger wurde
Oosterbierum moet veel verkeersveiliger worden. En daarom is de gemeente Franekeradeel vrijdag begonnen met werkzaamheden aan de doorgaande weg. Er komt een 30-kilometerzone, een speelterrein in het centrum van het dorp en de pleintjes worden heringericht. De gemeente heeft het plan gemaakt samen met de dorpsbewoners. Die wilden al jaren dat de doorgaande weg veiliger zou worden.
"Het heeft lang geduurd", zei de voorzitter van het dorpsbelang Paul de Cock, "maar nu komt er dan ook wat goeds.