Speciaal onderwijs in Drachten woensdag dicht

De Rank yn Drachten bliuwt woansdei ticht
De scholen voor speciaal onderwijs in Drachten zijn ook woensdag dicht. De leerlingen die wat verder van school wonen, worden gewoonlijk met taxibusjes naar school gebracht, maar die rijden niet vanwege de verwachte ijzel. De directie heeft daarom besloten om beide scholen voor speciaal basisonderwijs woensdag de hele dag dicht te houden.
Het gaat om de locaties De Rank en De Lanen. Ook de school voor voortgezet speciaal onderwijs in Drachten blijft woensdag dicht.
Het is goed mogelijk dat er meer scholen zijn die woensdag of helemaal dicht blijven of pas later beginnen. Proloog, de organisatie van openbare scholen in Leeuwarden en omstreken, neemt daar dinsdagavond een besluit over. In de stad Groningen hebben alle scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs samen besloten om woensdag pas om 10.00 uur te beginnen.