Harlinger Belang stelt vragen over uitstoot dioxine bij REC

De REC by Harns
Harlinger Belang heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de verhoogde uitstoot van de afvaloven in Harlingen. Bij metingen bleek dat er in oktober afgelopen jaar veel meer dioxine uit de REC kwam dan toegestaan. Dit werd eind 2015 bekend.
Volgens de provincie en de GGD is dit niet gevaarlijk geweest voor de volksgezondheid. Harlinger Belang wil weten waarom niet. De partij wil ook weten wanneer dit dan wel het geval is. Volgens afvalverwerker Omrin komt de verhoging door een storing op 1 oktober.
Harlinger Belang wil weten waarom Omrin dat dan zelf niet heeft gemeld. Op 20 januari praten raad en college over de REC.