Jan en Grietje Sijbesma zijn Marsumer van het jaar 2015

Jan en Grietje Sijbesma zijn donderdagavond uitgeroepen tot Marsumer van het jaar 2015. Dat gebeurde bij de âldiersoertinking, een overdenking van het afgelopen jaar, in de kerk van Marsum. Het stel heeft zich jarenlang op verschillende manieren ingezet voor het dorp.
Jan Sijbesma is 23 jaar vrijwilliger geweest bij de brandweer, zat in de carnavalsvereniging en was diaken bij de PKN kerk. Zijn vrouw Grietje zat acht jaar in dorpsbelang, was diaken en ouderling van de PKN kerk en is nu voorzitter van de kerkraad van Bitgum, Bitgummole, Ingelum en Marsum.
Jan en Grietje Sijbesma krijgen van de commissie âldjiersoertinking de oorkonde Marsumer van het jaar en de vergulde bezem. De prijs werd voor de 23e keer uitgereikt.