Dominee Orlando Bottenbley van Bethelkerk zoekt opvolger

Bottenbley yn de Betheltsjerke
Dûmny Orlando Bottenbley van de Bethelkerk in Drachten zoekt een opvolger. Bottenbley heeft de wens uitgesproken om op te houden als predikant als hij volgend jaar de leeftijd van 65 jaar bereikt. De Raad van Oudsten van de Vrije Baptistengemeente Bethel gaat nu aan de slag met het zoeken van een opvolger voor Orlando Bottenbley.
Die kan dan beginnen als Bottenbley aan het einde van 2016 afscheid neemt. Onder leiding van Bottenbley is de Bethelkerk uitgegroeid tot een van de grootste kerkelijke gemeentes van Nederland.