Vaarroute IJsselmeer afgesloten om bouw windmolenpark

Wynmûnen by de Iselmar © Henk Bootsma
Met de bouw van het windmolenpark in de IJsselmeer bij de Noordoostpolder is een deel van de vaarroute van Urk naar Lemmer tijdelijk afgesloten. Het gaat om de route bij de Rotterdamse Hoek. De afsluiting duurt tot het einde van het jaar.
De afsluiting is met betonning aangegeven. Fabrikant Siemens zet op deze plek 48 windmolens neer. Die komen in het water te staan, tussen de 500 en 1000 meter uit de kust. Begin 2016 moet het werk klaar zijn.