Extra maatregels nodig tegen schade zoutwinning

Omdat de bodemdaling door zoutwinning in Noordwest-Friesland groter is dan uitgerekend, moeten er extra maatregelen komen om de schade te verhelpen. De bodem bij zoutwinning gaat tussen de 0 en 5 centimeter meer omlaag als verwacht. De extra maatregelen die de gebiedscommissie donderdag bekend heeft gemaakt in dorpshuis It Waed in Sexbierum zijn het aanleggen van 10 hectare waterberging en 340 hectare drainage.
Voor bruggen, kaden en gemalen heeft de bodemdaling vooralsnog geen effect.
Rinze Post van dorpsbelang Wijnaldum is kritisch over de voorgestelde extra maatregelen. Hij denkt dat ze niet voldoende effect zullen hebben.