'Vrouwen van Nu' zetten ROC-studenten aan het breien

De Vrouwen van Nu – voorheen bekend als de plattelandsvrouwen – zetten op het Friesland College studenten aan het breien. Het gaat om een project van het Fries Museum. Daar vinden ze dat kinderen weer moeten weten wat breien is. Dat is nu vaak niet het geval. T-shirt, sokken, onderbroeken, het kan allemaal worden gebreid. De studenten die dat leren, moeten dit later dit jaar het breien aan kinderen leren op basisscholen. Zo wordt het breien doorgegeven.
Wat allemaal gebreid wordt komt later als expositie in het Fries Museum te hangen.