Mooiland gaat lege woonblokken Beetsterzwaag slopen

De woonblokken aan de Fockema Andreaeleane in Beetsterzwaag worden uiteindelijk gesloopt. Dat is woensdag bekend gemaakt door woningbouwcorporatie Mooiland. Die kwam al in 2011 met de gemeente Opsterland overeen om de oude woningen te slopen. De bedoeling was om op de plak 73 nieuwe huizen te bouwen.
Het plan zou in twee fases worden uitgevoerd. De eerste fase was in 2012 klaar, maar daarna gebeurde niets meer. De bewoners klaagden bij de gemeente over de lege verwaarloosde woningen en die schreef de afgelopen week een brief aan Mooiland.
Die acties hebben nu geholpen. Er wordt binnenkort gesloopt, maar over de nieuwbouwplannen moeten Mooiland en de gemeente nog overleggen.