Historische dag: melkquotum is na 31 jaar afgeschaft

Deze woensdag is een historische dag voor de zuivelsector. Na 31 jaar bestaat het melkquotum niet langer. Dat quotum werd ingesteld om een boter- en melkoverschot te voorkomen. De begrensde productie van melk bestaat niet langer en daardoor kunnen melkveehouders voortaan onbeperkt melk produceren.
De prijs van melk wordt nu bepaald op de internationale markt. Een grote groep boeren heeft nieuwe of grotere stallen gebouwd en meer koeien gekocht of overgenomen.
Zaakkundigen verwachten dat de vraag naar zuivelproducten internationaal de komende vijf jaar met zo’n 20 procent zal toenemen.