Opnieuw doorgang geuzengat in bolwerk Franerker

Het bekende Geuzengat in Franerker wordt in ere hersteld. Het geuzengat stamt uit de tijd van de Tachtigjarige Oorlog. Het was een kleine doorgang in het Noorderbolwerk, dat toen een verdedigingswal was. Als de stadspoorten dicht waren, konden mensen door het geuzengat de stad in en uit.
De Vrienden van de Stad Franeker zetten zich in om de doorgang te herstellen. De Stichting Franeker Stadsschoon heeft er al geld voor toegezegd. Er worden ook andere fondsen aangeschreven met de vraag om mee te betalen.