Boeren blij met groeimogelijkheden na afschaf melkquotum

Melkveehouders zijn blij dat het melkquotum op 1 april verdwijnt. Daardoor kunnen hun bedrijven verder groeien. Een voorwaarde is dan wel dat er genoeg grond is voor de koeien om te kunnen grazen.
Het standpunt van staatssecretaris Sharon Dijksma dat alle koeien naar buiten moeten kunnen, wordt massaal gesteund in de Tweede Kamer. In de zuivelsector en onder de melkveehouders is er ook een groot draagvlak voor de maatregel. Alleen Milieudefensie is negatief en denkt dat de veestapel te groot zal worden.