Gemeente Zuidwest-Friesland de helft minder werkloosheid

De gemeente Zuidwest-Friesland wil binnen drie jaar de helft minder werklozen, van tien naar vijf procent. Om dat de bereiken, moet er een maritiem netwerk opgericht worden met ondernemers en onderwijs. Ook wil de gemeente een samenwerking met ROC Friese Poort een masterclass ondernemerschap opzetten om de ondernemersmentaliteit weer terug te krijgen in de gemeente.
Ook is wethouder Maarten Offinga in overleg met de Rabobank om te regelen dat ondernemers gemakkelijker krediet kunnen krijgen bij de bank als ze een bedrijf willen beginnen.