Politie waarschuwt hondeneigenaren in Wolvega voor sponzen

De politie waarschuwt hondeneigenaren in Wolvega voor sponzen die verspreid zijn in gebieden waar honden worden uitgelaten. Een baasje heeft dinsdag een stuk spons uit de bek gehaald van de hond. Later is er nog op een grasveld een stuk spons gevonden die doorweekt was met bakolie. Het speelt zich volgens de politie af in de omgeving van de Nijverheidsstraat in Wolvega.
Landelijk zijn er ook meldingen binnengekomen van gebakken sponzen. Volgens de dierenpolitie klopt het verhaal van de gebakte sponzen niet. Het Nederlands Forensisch Instituut heeft onderzoek gedaan naar wat hondeneigenaren hadden gevonden, en in deze gevallen zou het om bijvoorbeeld vuurwerkresten of kattengrit gaan.
Lanlik binne der meldingen binnenkaam fan bakte spûnzen. Neffens de bisteplysje kloppet it ferhaal fan bakte spûnzen net. It Nederlânsk Forensysk Ynstitút hat ûndersyk dien nei guod dat hûne-eigners fûn hiene, en yn dy gefallen giet it om bygelyks fjoerwurkresten en kattegrit.