Learlingen Wommels sykje oplossings foar swalkôffal

Op het Bogerman College in Wommels is maandagmorgen het startschot gegeven voor een project over zwerfafval. De gemeente Littenseradeel start de actie met als doel dat de leerlingen ook mee gaan denken over oplossingen voor het afvalprobleem.
De komende weken zullen de leerlingen met de actie aan de slag. Halverwege zullen ze hun oplossingen presenteren, daarna gaat de gemeente aan de slag met de gepresenteerde oplossingen.