CDA presenteert Geart Benedictus als informateur

It CDA heeft oud-statenlid en oud-senator Geart Benedictus uit Joure vrijdag gepreesnteerd als informateur van het nieuwe college van gedeputeerde staten. Benedictus is in Fryslân ook bekend als oud-voorzitter van de Bond van Friese Vogelwachten BFVW en als voorzitter van de Ried fan de Fryske Beweging.
De samenstelling van het nieuwe college wordt wat lastiger, omdat vier partijen nodig zijn voor een werkbare meerderheid. Het CDA mocht een informateur aanwijzen, omdat die partij bij de verkiezingen van woensdag de grootste werd.
Benedictus was ook formateur van het eerste college van b. en w. van gemeente De Fryske Marren na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Benedictus zal mei alle elf partijen in Provinciale Staten prate. Hij wil daar de tijd voor nemen. Benedictus zegt te streven naar een nieuw college met een groot draagvlak in de staten.