Landlust in Balk nieuwe locatie AZC De Fryske Marren

Een stuk grond aan de Wikelerdyk in Balk is in de gemeente De Fryske Marren de meest geschikte locatie voor de vestiging van een asielzoekerscentrum. Dat is de conclusie van burgemeester en wethouders na onderzoek. Landlust was eerder een landhuis. Er zouden huizen op het terrein gebouwd worden, maar dat ging niet door.
De gemeente stelt het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers voor om op de grond een opvang te bouwen voor 500 mensen. Die moet dan vijf jaar blijven bestaan. Volgende week dinsdag worden de inwoners van Balk bijgepraat.
De Fryske Marren ging op zoek naar een geschikte locatie voor een AZC, nadat er een hoop weerstand was tegen het plan voor de bouw van een opvang in Rijs.
De gemeenteraad steunt het college bij deze nieuwe locatie in Balk.