Opkomst in Fryslân hoger dan landelijk gemiddelde

De opkomst voor de statenverkiezingen ligt in Fryslân net iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Om half vier had landelijk gezien 24 procent van de keizers z'n stem uitgebracht. Bij de meeste Friese gemeente lag de opkomst tussen de 24 en 37 procent.
Bij de gemeente Smallingerland stond de teller om half vier op 37 procent. De gemeente scoort daarmee hoger dan de Waddeneilanden, waar de opkomst altijd hoger is dan op de vaste wal. De opkomst bij de Waterschapsverkiezingen ligt in de meeste gevallen net iets lager. Bij de laatste verkiezingen in 2008 was de opkomst over de hele dag 28 procent, voor Provinciale Staten 58 procent.