Boer zoekt Wajongers; met een beperking werken bij de boer

Een nieuw project van het UWV en het Nordwin College moet jongeren met een geestelijke of lichamelijke beperking aan het werk krijgen in het boerenbedrijf. Het traject Stalhâlderij houdt in dat ze vier dagen werken bij de boer en een dag leren.
Er is veel animo voor van de toekomstige leerlingen en ook al zeven boeren hebben zich aangemeld. De Wajongers, jongeren met een uitkering, konden woensdag voor het eerst kennis maken met het werk op de boerderij op een speciale introductiedag.