Klachten over te volle trein Sneek-Leeuwarden

De trein van Stavoren naar Leeuwarden zit 's ochtends structureel veel te vol. Passagiers moeten tussen Sneek-Noord en Leeuwarden meestal dicht op elkaar staan, tot ergernis van veel treinreizigers.
Johan Feenstra van Sneek heeft het al vaker aangegeven bij Arriva, maar krijgt nul op het rekest. De PvdA-fractie in de Staten heeft nu vragen gesteld aan gedeputeerde Johannes Kramer, maar een oplossing is er nog niet.
Volgens Arriva is het niet een structureel probleem. De vervoerder heeft met de OV-chip de reizigers geteld en die telling geeft niet aan dat de trein elke dag te vol is. Een mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat mensen zich niet over de hele trein verspreiden, maar blijven waar ze instappen. De gedeputeerde gaat nu onderzoek doen.