Strijd om spoorfiets op traject Jelsum-Stiens

De gemeente Leeuwarderadeel en de Stichting Noord-Friese Lokaalspoorwegmaatschappij kunnen het niet eens worden over de toekomst van het oude traject van het boemeltreintje Dokkumer Lokaaltsje. De meeste rails zijn weggehaald en de stichting wil nu enkele kilometers tussen Jelsum en Stiens opnieuw aanleggen. Dat zal naar schatting 150.000 euro gaan kosten. De stichting zal de kosten zelf betalen. Het nieuwe spoor is bedoeld om op te spoorfietsen.
De gemeente wil er echter een fiets- en wandelpad van maken. Het overleg tussen beide partijen is inmiddels vastgelopen.
De gemeente Leeuwarderadeel wil niet op de kwestie reageren. Volgens voorzitter Chris Rijff van de Stichting Noord-Friese Lokaalspoorwegmaatschappij zal de spoorfiets op jaarbasis tussen de 12.000 en 17.000 belangstellenden trekken. De rails voor de spoorfietsen zouden er binnen zes weken kunnen liggen.
Rijff heeft samen met spoorfietsbouwer Gerrit Postmus uit Blije in het Belgische
Brasschaat al een spoorfietstraject aangelegd. Ze exploiteren dat naar eigen zeggen met succes. Postmus is de enige spoorfietsbouwer in Nederland. Rijff en Postmus ook bezig met plannen voor een spoorfietstraject in Hengelo.
De zaak komt donderdag aan de orde in de gemeenteraad. Reitze Ketellapper van Gemeentebelangen begrijpt niet waarom het college van burgemeester en wethouders niet wat flotter meewerkt.