Verkeersouders maken scholen veiliger

Ouders kunnen voortaan helpen om gevaarlijke verkeerssituaties op te lossen door verkeersouder te worden. Donderdag ging bij openbare basisschool De Mienskip in Buitenpost een nieuwe campagne van start van Veilig Verkeer Nederland en het ROF, het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Fryslân. Hiermee wordt geprobeerd om het aantal verkeersslachoffers onder kinderen terug te dringen.
Verkeersouders denken in werkgroepen mee om gevaarlijke situaties bij scholen op te lossen. Scholen krijgen ook actiepakketten om met kinderen te oefen.
Uit cijfers van Veilig Verkeer Nederland blijkt dat vorig jaar in Nederland bijna 600 kinderen onder de 11 jaar gewond zijn geraakt in het verkeer. Elf kinderen zijn daarbij om het leven gekomen. In Friesland waren vorig jaar 9 jonge verkeersslachtoffers. Eén kind is in het verkeer om het leven gekomen.