Opknapbeurt voor Schuttedijk bij Arum

Eén van de oudste dijken van Friesland, de Schuttedijk bij Arum, is de afgelopen twee weken opgeknapt. Stukken van het talud waren in de loop der jaren weggeslagen. Op die stukken is nieuwe klei aangebracht en een stevige walbeschoeiing aangelegd.
De dijk is niet meer in gebruik als waterkering maar werkt wel als beschoeiing voor bootverkeer en als toeristische attractie. De Schuttedijk maakt namelijk deel uit van de eeuwenoude Pingjumer 'Gulden Halsband', een dijkenstelsel dat het dorp beschermde tegen het water van de Marne.