Flinke zak geld voor Planetarium en Fries Museum

Het Eise Eisinga Planetarium in Franeker heeft dinsdagavond twee ton gekregen van de BankGiro loterij. De cheque werd uitgereikt op een speciale avond voor goede doelen, het Goed Geld Gala in Amsterdam.
Voor het Planetarium kan de geplande uitbreiding van het museum nu definitief doorgaan. Er is 7,5 ton nodig voor de verbouwing. De provincie, de gemeente Franekeradeel en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed zorgen voor de rest van het bedrag. Met het geld kan een leegstaande bakkerij bij het Planetarium worden getrokken.
Ook het Fries Museum nam een cheque met een waarde van twee ton mee naar Fryslân. In totaal is op het gala 62,5 miljoen euro verdeeld over 66 culturele instellingen.