Grote onderhoudsbeurt De Alde Feanen van start

Nationaal Park De Alde Feanen bij Earnewâld krijgt een grote onderhoudsbeurt, die nog tot november 2019 duurt. Vrijdag is officieel gestart met de werkzaamheden. Op een aantal locaties wordt 25 bunder land geplagd. Daarbij wordt de bovenste laag grond verwijderd met alles wat er op staat. Dat moet de verruiging van het land voorkomen.
Andere maatregelen die horen bij dit project Booming Business zijn onder andere het terugbrengen van waterplanen en riet. Voor het werk is 6,4 miljoen euro uitgetrokken. Het project wordt door Europa, de provincie, de gemeente Leeuwarden, beheerder It Fryske Gea en Wetterskip Fryslân betaald.