Bodemdaling bij Wijnaldum gaat veel sneller dan verwacht

De bodemdaling door gas- en zoutwinning in het gebied rondom Wijnaldum gaat veel sneller dan tot nog toe werd verwacht. Dat concludeert Rinze Post van actiegroep Winamer Belang op grond van cijfers van het rijk. Op verschillende plaatsen in het gebied heeft het rijk metingen gedaan.
Volgens de actiegroep is het onverantwoord om boringen onder het Wad bij Harlingen toe te staan. Die zouden ook grote gevolgen hebben voor de oude gebouwen in de stad. Op dit moment maakt de 'Technische Commissie Bodembeweging' een rapport op over de situatie in Wijnaldum.
Tweede Kamerlid Lutz Jacobi heeft Kamervragen gesteld. Zij wil onder andere weten waarom particulieren met schade zo lang moeten wachten op eventuele vergoedingen. Bovendien vindt ze dat Nederland moet kijken naar hoe er bijvoorbeeld in Duitsland naar de afhandeling van mijnbouwschade gekeken wordt.
De provincie Fryslân heeft deze week een website geopend, waar mensen met schade van gas- of zoutwinning hun schade kunnen melden. Bekijk hier hoe u de schade kunt claimen.
Er is ook een digitale kaart gemaakt met alle Friese boorlocaties, met daarbij informatie over de bedrijven die voor die locaties verantwoordelijk zijn.