Huisartsen in Noordoost-Friesland samen verder

(stockfoto) © Omrop Fryslân
De huisartsen in Noordoost-Friesland hebben overeenstemming bereikt over de organisatie van de huisartsenzorg. In overleg met zorgverzekeraar De Friesland en de nieuwe investeerders zal die zorg verder ontwikkeld worden. Er wordt toegewerkt naar zogenoemde 'anderhalvelijnszorg'. De eerstelijnszorg is de normale zorg van een huisarts en de tweede lijn zijn de specialisten.
In Noordoost-Friesland gaat men daar dus tussenin zitten. Dit houdt in dat de huisartsen voortaan ook kleine ingrepen zullen uitvoeren en dat is belangrijk nu ziekenhuis De Sionsberg dicht is.