Raad SWF steunt college in windmolenplan bij Afsluitdijk

De gemeenteraad fan Súdwest-Fryslân wil best ruimte maken voor windmolens, als ze maar op of langs de Afsluitdijk komen te staan. Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemt in met dat voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Het college wil een dubbele lijn van windturbines. Woensdag hebben de gemeente en de provincie overleg in Den Haag over het plaatsen van windmolens. De Afsluitdijk is daarvoor volgens de politiek in Friesland de best plek.
Eerder al nam provinciale staten al het besluit om daar onderzoek naar te doen. Wethouder Gea Akkerman van Súdwest-Fryslân vindt de provincie hier wel laks in. Volgens haar had dan onderzoek al klaar moeten zijn.