"Geen duidelijk oorzaak faillissement Pasana"

Er is nog geen duidelijke oorzaak te geven voor het faillissement van zorggroep Pasana. De schrijven de curatoren in hun eerste verslag. Wel is duidelijk dat de grootscheepse reorganisatie van ziekenhuis De Sionsberg en de verbouwing financieel niks opgeleverd hebben. Omdat de verwachte inkomsten en patiënten te weinig perspectief boden, was een faillissement niet te voorkomen.
Voor de ING-bank kwam dat onverwachts. Na het afblazen van de juridische fusie met Nij Smellinghe in Drachten zijn de bankrekeningen meteen geblokkeerd.
Er is nu nog een schuld van ruim 32 miljoen euro. De curatoren houden zich de komende tijd bezig met de verkoop van alle verzorgingstehuizen en ziekenhuis De Sionsberg. Ook gaan ze onderzoeken of alles volgens de regels is gegaan.