Online jongerenzender Froeks.TV houdt er mee op

De Friese online jongerenzender Froeks.TV van Omrop Fryslân houdt er op 1 februari 2015 mee op. Friesland College, NHL en Omrop Fryslân namen in december 2013 de jongerenzender gezamenlijk over van twee Leeuwarder communicatieburo's over.
Na een jaar concluderen de drie partijen dat de doelstellingen niet zijn behaald. Volgens directeur Jan Koster van Omrop Fryslân is het hoofddoel om de Friese jongeren tussen de 12 en 20 jaar te bereiken niet gehaald.
Koster zegt dat er onvoldoende continuïteit was, omdat er twee keer per jaar weer nieuwe studenten op de redactie van Froeks.TV zaten. Het bezoekersaantal op de online nieuwszender viel ook tegen, zegt Gert Flikkema van de NHL. Hij zegt dat de ambities van Froeks.TV groot waren en dat die met de beschikbare financiële middelen lastig uit te voeren zijn.
Koster zet grote vraagtekens bij de toekomst van Froeks.TV. Flikkema hoopt op een doorstart met nieuwe partners, omdat de praktijkervaring belangrijk is voor Friese mediastudenten.
Froeks.TV bestaat sinds 2007. De zender kwam als beste uit de bus bij een prijsvraag van de provincie om het gebruik van de Friese taal onder jongeren te stimuleren. Froeks.TV kreeg subsidie voor drie jaar. Daarna is de exploitatie overgenomen door het Friesland College.