Samenwerking tussen jachthavens op Waddeneilanden

De Waddeneilanden willen er samen voor zorgen dat hun havens goed toegankelijk blijven voor de watersporters. Wanneer er niets gedaan wordt, liggen sommige havens straks vol met slijk en niet met boten. Door een nieuwe manier van baggeren en het werk samen aan te besteden, moet dat probleem opgelost worden.
De nieuwe aanpak kost miljoenen euro's en de eilanden hopen op steun vanuit het Waddenfonds. Naast de Waddeneilanden doen ook de gemeente Eemsmond en waterschap Noorderzijlvest mee.