Walbeschoeiing van plastic

Lankhorst Recycling in Sneek heeft donderdag een nieuwe, eigen ontwikkelde, walbeschoeiing gepresenteerd. De beschoeiing is gemaakt van plastic flesjes en is er gekomen in samenwerking met de gemeente Zuidwest-Friesland. In plaats van palen, worden vanaf nu kunststof panelen gebruikt. Deze zijn stijver en kunnen gemakkelijker worden geplaatst dan andere materialen.
De gemeente Zuidwest-Friesland had donderdag de primeur met de eerste panelen in de Franekervaart in Sneek, maar volgens Lankhorst is er al veel belangstelling voor de uitvinding.