CBO dreigt met actieweek

Het CBO, de organisatie voor christelijk basisonderwijs, dreigt met een actieweek als de wet 'Werk en Zekerheid' niet wordt aangepast. Deze wet verplicht werkgevers om mensen na drie tijdelijke contracten in vaste dienst te nemen. Maar basisscholen werken veel met invallers om ziekte en verlof op te vangen. Er is geen financiële ruimte om deze mensen in dienst te nemen.
Wanneer de wet niet verandert, volgt half november een actieweek. Scholen werken dan strikt volgens de nieuwe wet om te laten zien wat de gevolgen in de praktijk zijn.
Het CBO had gehoopt op een uitzondering in de wet voor basisscholen, maar dat weigerde de Tweede Kamer. De organisatie roept ouders daarom op om massaal brieven naar Den Haach te sturen.