Motie voor behoud Sionsberg

De Sionsberg © Google streetview
De gemeenteraden van Dongeradeel en Kollumerland hebben donderdag een motie aangenomen waarin gepleit wordt om alle bestaande afdelingen van ziekenhuis De Sionsberg open te houden. Het Dokkumer ziekenhuis draait met verlies en daardoor dreigt sluiting van afdelingen en de spoedeisende hulp.
Met de motie wil de politiek haar zorgen uiten over de toekomst van het streekziekenhuis en zich inzetten voor het voortbestaan. Volgende week wordt de motie nog voorgelegd aan de gemeenteraden van Ferwerderadiel en Dantumadeel.