Avezaat: "Geld komt wel terug"

Directeur Stef Avezaat van De Lawei heeft er alle vertrouwen in dat de schouwburg de extra kosten die ontstaan bij het geschil met bouwbedrijf Van Norel bij de bodemprocedure als nog verhaald kunnen worden op de bouwer. Het gaat om een bedrag van 3,7 miljoen.
Avezaat is blij dat de retentie nu van de bouwplaats af is, zodat er doorgezet kan worden met de bouw van het nieuwe theater. De directeur had al rekening gehouden met het feit dat er een bankgarantie gegeven moest worden. Wel had hij gehoopt dat de betaling opgeschort zou worden.
De Lawei zal zo snel mogelijk starten met de bodemprocedure tegen Van Norel, waarin onderzocht wordt of de kwaliteit van het geleverde werk inderdaad onder de maat was.