Vragen over brandveiligheid

Bij de gemeenteraad van Leeuwarden zijn na de grote brand op de Kelders nog een hoop vragen over de brandveiligheid van de gebouwen in de binnenstad. Zo is het nog steeds niet duidelijk of het gebouw waar het slachtoffer in overleed, bij de vergunningsaanvraag in 1985 wel voldeed aan de eisen van die tijd. Uit het rapport van de inspectie van veiligheid en justitie blijkt dat dit in deze tijd niet zou worden goedgekeurd.
Ook zijn er een hoop vragen over wie er verantwoordelijk is voor de brandveiligheid. Volgens het college van burgemeester en wethouders is dat in de eerste plaats de eigenaar, maar volgens de fractie van de NLP heeft de gemeente daar ook een rol in. Die moet veel meer voorlichting geven over brandveiligheid.