Fries orgaan heet nu Dingtiid

Het orgaan voor de Friese taal gaat verder onder de naam 'Dingtiid'. Dat is donderdag in Earnewâld bekend gemaakt. Daar werden naast naam en logo de eerste ervaringen van het orgaan gepresenteerd. Het orgaan is op 1 januari 2014 ingesteld door de Minister van Binnenlandse Zaken in het kader van de nieuwe taalwet.
Het Orgaan zal de komende tijd 'dingpetearen' houden over onderwerpen die de afgelopen maanden naar voren kwamen, zoals meertaligheid en taalimago. Deze dingpetearen kunnen dan weer leiden tot adviezen aan Rijk en provincie.